Category Archives: Aniztasuna eta eskola inklusiboa

Aldaketa nagusia: gure jarrera

Behin eta berriz aipatu dira eskola inklusiboa lortzeko beharrezkoak diren aldaketa, baina bada, guztien artean eman beharreko aldaketa nagusi bat: gu.

Lana, metodologia, ekintzak edo bestelakoak edozein izanda ere, gure ikuspegi, filosofi eta jarrera da garrantzitsuena. Honi esker, komunitatea osoarekin elkarlana burutzea eta gure helburu inklusiboak lortzeko bidea eraikiko dugu.

Beraz, ekin lanari, eta bakoitzak, norbanakoaren lanari esker, eskola inklusiboa lortzeko lagundu dezagun.

Advertisements

Denentzako eskola posible bihurtzen duten baldintzak

Eta aurreko sarrerari jarraipena emanez, eskola iklusiboaren ametsera gerturatzeko eman beharreko urratsak aipatzea (edo errepikatzea) garrantzitsua dela uste dut, teoria errealitatea bihurtzeko bidea baita.

1. Komunitatearen zerbitzurako ikaste-komunitate den aldetik, eskola bere tokian ostera ipintzea

Eskolak, zor zaion jatorrizko tokia berreskuratu behar du, funtzio banaketa definituz.

2. Eskola: komunitatea

Komunitatearen definizioa argi izatea garrantzitsua da, eta gure asmoa eskola komunitate bat izatea bada, bertako kide guztien arteko harremanak, elkarreragina eta interakzioak sendotu behar ditugu, guztiak onartuz eta guztien beharrak kontuan hartu eta erantzunez.

Inklusiboa ezin da printzipio handien eremura bakarrik mugatu, eguneroko hezkuntza praktikan eragina duten erabakien bitartez operatibo bihurtu behar da.

3. Eskola, komunitate barnean

Eskolak bere burua komunitateko beste pertsona, erakunde eta zerbitzuekin elkarlanean aritu behar da: familia, gizarte eta osasun zerbitzuak, zerbitzu psikopedagogikoak, aisia, zentroak,  etab., bera parte den komunitatearen hezkuntza-eginkizuna sustatuz.

4. Egiazko curriculum-oinarri orokorra planteatzea

Denentzako eskola egin nahi dugunean curriculuma zehaztea behar batean bihurtzen da: zer eta nola ikasi behar duten benetan, errealitatea aztertuz eta honetara egokituz, benetan garrantzitsua dena azpimarratuz eta beharrezkoa ez dena baztertuz.

5. Programatzea, denek ikasteko: ikaskuntza eta irakaskuntzaren pertsonalizazioa

Nahiz eta berdintasunean oinarritu, ezingo ditugu guztiak berdinak balira bezala tratatu, batzuentzako lana egiten eta beste batzuk baztertuz. Irakatsi nahi duguna ikasleen hezkuntza ezaugarri eta premietara egokitu behar dugu, ikaskuntza pertsonalizatuz.

Ikasgaiak ikasle guztientzat ulergarriak, esanguratsuak eta aberasgarriak izan behar dira, guztien mailara egokitutakoak.

6. Ikasleen autonomia sustatzea: ikasketen eta norbanako arauak

Autonomoak direnak horren autonomo ez direnei autonomia lortzen laguntzeko aukera eman, guztiok laguntzarik gabe ikasteko gaitasuna lortu dezaten, hau da, ikasten ikasteko. Estrategiak diseinatzerakoan, ikasle ezberdinak elkarreraginean egoteko aukera eskaini behar zaie, elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko aukera zabaltzeko.

 

Eskola inklusiboaren postulatuak

Ondoren, eskola inklusiboak bete behar dituen ezaugarriak aipatuko ditugu, bizitzeko eta bizikide izateko eredua landu eta lortzeko eskolak nola izan behar duen.

Uneskok Salamancako Adierazpenean aldarrikatzen duen gizaki guztien duintasuna eta berezitasunak errespetatuko dituen gizarteak elkarreraginean jarduten jakin behar du, eta horretarako, inklusioa eta tratu normaldua ezinbestekoa da. Ikasle guztiak, elkarrekin eskolatu, eta beren hazkuntza pertsonal eta sozialean funtsezkoa duten elkarrekin eta elkarrengandik ikastea ahalbidetu behar dugu.

Horretarako, eskolak…

  1. Dibertsitatea goraipatu behar du: eskolan dibertsitatea balio eta dohaintzat hartu beharra dago
  2. Ikasten gozatzea ziurtatu behar du: eskolan den-denek gustura eta seguru ikusi behar dute euren burua
  3. Gustura joatea eta egotea lortu behar du: denei ikasteko aukera berdinak eman, elkarrekin, elkar laguntzea eta elkar bizipenen bidez gozatuz
  4. Komunitate osoa seguru sentitzeaz arduratu behar da: ikasleek ez ezik pertsonal guztiak ere seguru sentitzeko aukera behar dute
  5. Berdintasun politikan oinarrituta egon behar da: guztiok onartuta sentitu behar dira, berdintasunezko printzipioak betetzen direlarik
  6. Ikastea erraztuko duten irakasleak eduki behar ditu: jakinduri iturri izateaz gain, ikasten ikasteko ikuspegia izan behar dute.
  7. Ikaslea elkarlanerako prestatu behar du, ez lehiaketarako: eskolan elkarlana lehiaketaren aurretik lehenetsi behar da, kide guztiak inplikatuz eta bakoitzak bere lanaren arduraduna izaten irakatsiz

 

Hainbatetan errepikatu ditudan ezaugarriak dira, nola ez, orain arteko eskola eskola inklusiboan bihurtzeak aldaketa ugari eskatzen baititu, ez da lan erraza, baina, guztion lana da eta lan horren emaitza guztiontzako gizartekoa eraikitzea izango da, beraz, lana gogorra izan arren, egin beharrekoa da.

Irakasle izateko ikasten gaudenon ametsa, etorkizunean, orain arte idatzitako guztia aldaketa baten teoria hutsa izatea da, horren atzetik, etorkizuneko eskolaren ezaugarriak, betetzen dituen funtzioak eta ekintzak inklusibo normalizatuak baitaude.

Guztiok gara jenioak

Gure eskolak, urteetan zehar, ezarritakoa burutu ezin duena baztertu egin du.

Baina, eskola inklusiboak, guztiok dugun talentu pertsonala identifikatu, garatu eta horretan sinesten du.

 

537064_10151548746607298_602256307_n

Hezkuntza inklusiboa: bestelako bizimodu bat irakastea

Eta gaur egungo eskolak duen beharretako bat sakonki aztertu eta honen inguruan hausnartu eta gero, eskola inklusiboaren esanahi borobiltzen jarraituko dugu, eta horretarako, alderaketa baten bidez, ondo ulertzeko eta barneratzeko bidea egitea pentsatu dut.

Konparaketa, gaur egun arte ezagutu dugun eskola, hau da, eskola selektiboa, eta etorkizunean nahi dugun eta eraikitzen ari garen eskola inklusiboaren artekoa izango da, hauen arteko aldeak ikustean, guztiontzat onuragarria den aldaketa zertan datza ikustea erraza gertatzen baita.

Gure erronka aniztasunaren aurreko jarrera eta emozioak aldetzea edota kudeatzea da, hau da, bestelako bizimodu bat irakastea, gure gaur egungo mundua hobera aldatuz.

ESKOLA SELEKTIBOA

ESKOLA INKLUSIBOA

Hezkuntza hierarkizatua Hezkuntza horizontala eta integrala
Gaitasun handieneko ikasleak sustatu: sailkapenak Ikasle guztiek pertsonalki eta sozialki sustatu eta garatu
Eredu bikoitza: gehiengoentzat eskola eta gutxienontzat eskola Guztiontzako eskola bakarra
Ezberdintasunak: ohiko ikasleak ohiko irakasleekin eta ikasle bereziak irakasle bereziekin Berdintasuna: ikasle guztiak elkarrekin ikasi
Homogeneotasunaren logikan oinarrituta Heterogeneotasun logikan oinarrituta:

–          Elkarreragina

–          Onarpena

–          Eraginkortasuna

Eduki akademikoen transmisioa lehenesten du Balioetan oinarrituta

Autonomia eta kritikotasuna lantzen da

Irakatsi bakarrik Irakatsi + Hezi
Azterketa gainditzeko baliogarria ez dena baztertzen da (ez da ikasten) Helburua: gaitasunak garatu bizitzeko, izateko eta bizikide izateko trebetasunak eta teknikak eskuratu
Gainditzen ez duena baztertuta Jardueren bidez egiten jakin, izaten jakin eta elarrekin bizitzen jakin lantzen da
Dibertsitatea eta aniztasuna arazoa da eta suntsitu nahi da Dibertsitatea naturala eta aberasgarria da

–          Guztiontzako lekua

–          Errespetua

–          Berdintasunak potentziatu

–          Ezberdintasunak konpentsatu

–          Bazterketarik ez

  Kolaborazioa: familia + beste agente batzuk
  Erronka nagusia: guztiontzako ikastaldia antolatzea

–          Metodo eta estrategia berriak bilatu

 

Curriculumaren egokitzapena

Nire sarreretan askotan aipatu dudan kontzeptua da eta honetan, asko ez bada ere, pixka bat sakontzea beharrezkoa dela uste dut.

Curriculumaren egokitzapenak aniztasuna kudeatzeko eta honi erantzuna emateko hezkuntza esku hartze estrategia multzoa bezala definitu dezakegu eta bertan zer, nola, noiz irakatsi eta zer, nola eta noiz ebaluatu jasotzen dira. Curriculuma malgua izan behar da, ikasleen ezaugarri pertsonalak kontuan hartzeko aukera izateko. Eta nola ez, eskola inklusiboaren elementu dinamizatzailea izan behar da, gure hezkuntza esperientzia hobetzeko bidea eskainiz.

Kasu honetan, hiru banakako curriculum bereizten dira:

  1. Curriculum arrunta egokitzapen txikiekin: aldaketak denboralizazio, didaktika nagusi eta garrantzitsuenetan, metodologia eta ebaluazio irizpidetan egiten dira
  2. Curriculum arrunta egokitzapen handiekin: aldaketak ugariak izango ziren eta curriculumaren elementu nagusietan eragina dute, hau da, helburu eta edukietan
  3. Curriculum berezia: curriculumaren arlo eta elementu gehienen aldaketa, ikasleari egokitutako lan plan pertsonala sortuz

Egoeraren araberako curriculum egokitzapenak beharrezkoak diren arren, gure curriculum orokorra normalizazio printzipio eta ikuspegi inklusiboan oinarritzea ezinbestekoa izango da aniztasunari erantzuna emateko. Bertan, antolaketa estrategiko malgua ezartzeaz gain, guztiontzako metodologia, ariketa, material eta ebaluazioa zehaztu behar da, baina inola ere, ikasleen erritmo pertsonalak ahaztu edo hezkuntza ekintza homogeneizatuz.

Egokitzapen eta aldaketak aldizka berrikusi behar dira, eta hauek moldatzeko beharra dagoenean aldaketak egin. Kontuan izan behar da, curriculum egokitzapena, hezkuntza-premia bereziei erantzuna emateaz gain, gure hezkuntza ekintza gure ikasle guztien behar ezberdinetara egokitzeko aukera ematen digula, eta honetaz baliatu behar gara gure erantzuna etengabe hobetu ahal izateko.

muymolon

las cosas que le gustan a mr wonderful

Orellanatik

Arrasatetik Francisco de Orellanara